Masz pytania?

Napisz do nas

Baukulit VOX GmbH

Werksstraße 7, D-45527 Hattingen
  • info-pl@baukulitvox.de
  • Godziny pracy:
  • poniedziałek – piątek godz. 07:30 – 16:00
  • Tel: (+48) 61 892 82 54
  •         (+48) 61 892 82 07
  •         (+48) 61 892 82 32
  •         (+48) 61 892 82 41
  •         (+48) 61 892 82 06

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Profile VOX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Gdyńska 143 15 w Czerwonaku (62-004). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@vox.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie prawnie uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności. Dane przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane spółkom należącym do grupy kapitałowej VOX sp. z o.o. oraz zaufanym podmiotom pracującym na zlecenie grupy, w tym partnerom świadczącym usługi techniczne oraz dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do komunikacji z Administratorem.